ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กศน.ตำบลทมอ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้  :หลวงปู่บอน ปูชิโต

2.เจ้าของแหล่งเรียนรู้/ผู้รู้/ปราชญ์ :วัดสามราษฎร์บำรุง

3.ที่ตั้ง : บ้านโคกบุ  หมู่ที่ 5 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

Page/Face book : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

4.ความเป็นมาโดยย่อ :

        หลวงพ่อบอนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอำเภอปราสาทเป็น อย่างยิ่ง เมื่อชาวบ้านเกิดปัญหานานาประการ อาทิ ปัญหาข้าราชการ ปัญหาครอบครัว ท่านจะใช้หลักพระธรรมอบรมสั่งสอน เตือนใจให้เกิดสติปัญญานำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว มีโครงการต่างๆ มากมาย โดยได้รับการสนับสนุนจากพุทธบริษัทและคณะศิษยานุศิษย์ อาทิ การสร้างวัดสาขาของวัดสามราษฎร์บำรุง รวม 9 แห่ง ได้แก่ วัดปทุมสามราษฎร์บำรุง, วัดศิริราษฎร์บำรุง, วัดลำดวน, วัดโคกสะอาด, วัดหนองซุง, วัดโคกโบสถ์, วัดบ้านสีโค และวัดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 2 แห่ง ได้แก่ วัดปะคำ วัดโคกพะยุง เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้สร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านโคกบุ และโรงเรียนบ้านลำดวน พร้อมสนับสนุนให้ทุนการศึกษา และได้เชิญชวนราษฎรร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเส้นทางคมนาคม ด้วยการสร้างสะพานไม้เชื่อมหมู่บ้าน พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ยามเกิดวิกฤตภัยแล้ง  เมื่อชาวบ้านเจ็บป่วย ถูกอสรพิษกัด ไข้ป่า หรือกินอาหารผิดสำแดง หลวงพ่อบอนจะใช้ประสบการณ์จากการเดินป่า ใช้ยาสมุนไพร ช่วยบำบัดรักษาให้แก่ผู้ป่วย จนหายเจ็บหายไข้ได้ผลดีนักแล พ.ศ. 2502 หลวงพ่อบอนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทมอ พ.ศ. 2505 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2515 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นตรี ในราชทินนาม พระครูประสาธน์ยติคุณ หลวงพ่อบอนไม่เคยอนุญาตให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคล แต่ด้วยท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนตะกรุดโทน ในบางโอกาสท่านจะเขียนให้เฉพาะผู้ที่มีความต้องการเท่านั้น เมื่อท่านจารลงอักขระ ท่านจะให้พระภิกษุนั่งม้วนแล้วถัก ส่วนใหญ่ถักด้วยเส้นด้ายขาว (สายสิญจน์) หลวงพ่อบอนได้แนะนำศิษย์ทุกๆ คนที่ได้รับตะกรุดโทนด้วยว่า “เคยใช้มีดหรือไม่ มีดต้องหมั่นลับ สำหรับตะกรุดเช่นเดียวกัน หยิบตะกรุดโทนขึ้นมาตั้งนะโม 3 จบ ให้เป่าก้นตะกรุดโทน พลิกเป่าซ้ายและพลิกเป่าขวา เพื่อคงพระเวทอาคมในแผ่นตะกรุดโทน”ในช่วงเดือน ก.ค. 2518 เริ่มอาพาธด้วยโรคอัมพฤกษ์ ไม่สามารถขยับแขน-ขาได้ คณะศิษยานุศิษย์ได้นำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช แต่อาการไม่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2522 จึงละสังขารด้วยอาการสงบ สิริอายุ 63 ปี พรรษา 43

5.ผู้สํารวจ: นางวิมลรัตน์ วงศ์พรหม ครู กศน.ตําบล และนางสาวอรทัย  มณีล้ำ ครูศรช.

               โทร:089-2804574,098-8851736

6.ลักษณะกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้

         ศึกษาประวัติความเป็นมาของหลวงปู่บอน ปูชิโต

7.จุดเด่น

          หลวงปู่บอน ปูชิโต เป็นพระนักพัฒนา มีความรู้เรื่องการนำสมุนไพรมาบำบัดรักษาคนป่วย มีความเชี่ยวชาญในการทำตะกรุด ทำให้มีผู้ศรัทธามากมายจากผู้คนทั่วทุกสารทิศ นำความเจริญเข้ามาสู่ตำบลทมอและสามารนําคําสั่งสอนของหลวงปู่มาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและความเจริญต่อไป