โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (NT, N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

              

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4 - 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์