วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยนางอรสา สุภารี

ผอ.กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 1

ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์