วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยนางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท

พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนิน “โครงการคุณแม่ วัยใส สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565”

ณ หอประชุมอำเภอปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์