กศน.ตำบลทมอ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ในวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565

ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์