กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ กสทช. ออกแบบระบบการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสัญญาณฟรีทีวี 17 ช่อง ครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะ และ กศน. เริ่มออกอากาศในวันที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสัญญาณฟรีทีวี 17 ช่อง แบ่งเป็น

          -  ทีวีดิจิตอลช่อง 37-39 เป็นเนื้อหาในระดับชั้น อนุบาล 1 – อนุบาล 3

          -  ทีวีดิจิตอลช่อง 40-45 เป็นเนื้อหาในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6

          -  ทีวีดิจิตอลช่อง 46-51 เป็นเนื้อหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

          -  ทีวีดิจิตอลช่อง 52 เป็นเนื้อหาสำหรับนักศึกษา กศน.

          -  ทีวีติจิตอล ช่อง 53 เป็นเนื้อหาสำหรับนักเรียน อาชีวะ

นักศึกษา กศน.ตำบลทมอ สามารถรับชมทางทีวีได้ที่ช่อง etv (ทีวีดิจิตอล ช่อง 52 / จานทึบ ku band กดหมายเลข 201 / จานตะแกรง c band กดหมายเลข 352 ) หรือรับชมทางออนไลน์และชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ www.etvthai.tv  

สามารถดาวน์โหลดตารางการออกอากาศ ETV ออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม  ถึง  30 มิถุนายน พ.ศ.2563  ได้ที่